Regulament de participare

 

Regulament Cros Aleargă și Ajută

1. GENERALITĂȚI

1.1. Acest regulament se aplică participanților la Crosul Aleargă și Ajută

1.2. Organizatorul evenimentului este Asociația Prietenii Spitalului “Dr. Constantin Opriș”.

1.3. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online, fiecare participant:

– declară că acceptă și înțelege termenii și condițiile de participare la Crosul Aleargă și Ajută, precum și regulamentul competițional.

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Asociația Prietenii Spitalului “Dr. Constantin Opriș” a datelor cu caracter personal inclusiv în ce privește prelucrarea imaginii foto și video folosite în materialele de promovare ale evenimentului

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit condițiilor din prezentul Regulament.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea și participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant;

1.5. Competiția se desfășoară în 14 septembrie 2019.

1.6. Înscrierile online se fac până pe data de 8 septembrie 2019;

1.7. Traseul competiției:

– Start/Sosire: Startul  din Centrul Vechi ►str. Gheorghe Șincai ► str. Culturii ► bd. Independenței ► str. Victoriei ► str. Doctor Victor Babeș ► str. Tudor Vladimirescu ► str. Valea Roșie ► Sosire: Parcul Regina Maria

 

2. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la Crosul Aleargă și Ajută se face pe proprie răspundere, în deplină cunoștință a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică și mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Crosul Aleargă și Ajută.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranță, cum este Crosul Aleargă și Ajută, astfel încât organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenții ale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situația în care ar surveni pe parcursul competiției evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată și declară că renunță la orice pretenție în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii și personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării evenimentului.

2.10. Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.11. Participanții au obligația de a asculta și de a respecta indicațiile/instrucțiunile organizatorului și ale personalului de concurs.

2.12. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum și oricine are legătură cu aceștia (sponsori, parteneri, angajați, autorități, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenții ale participanților, tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfășurării competiției.

2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică și tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicațiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la eveniment și își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;

3. TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Taxa de participare se plătește prin transfer bancar sau în numerar.

3.2. Înregistrările online se deschid la data și ora prevăzută de organizator pe site evenimentului: www.aleargasiajuta.ro

3.3. Taxa de participare este descrisă în tabelul următor:

TAXE DE PARTICIPARE CROS 2019

Cros adulți 5000 m 50 lei

Cros copii 10-12 ani 800 m 20 lei

Cros copii 12-14 ani 1200 m 20 lei

Cros copii 4-5 ani 600 m 0

Cros copii 6-7 ani 600 m 0

Cros copii 8-9 ani 800 m 0

Cros adolescenți 15-18 ani 2000 m 20 lei

 

Cont bancar: RO09BRDE250SV48782102500

3.4. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.5. În cazul anulării competiției în situație de forță majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanților.

4. KITUL DE PARTICIPARE CONȚINE

– Număr concurs

– Medalie la sosire

– Acces la puncte de alimentare

– Asistență medicală.

 

5. CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Se stabilesc clasamente pentru toate probele.

5.2. Se premiază primii 3 clasați la categoriile feminin și masculin

6. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs: trebuie prins pe partea din față a tricoului și trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunță retragerea din concurs.

6.2. Startul se va da la data și ora stabilite de organizator și anunțate pe site-ul competiției. Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

6.3. Retragerea din concurs/Abandonul

6.3.1. Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue concursul are obligația de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs și va fi considerat retras.

6.3.2. Concurenții care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenți pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc și pot să îi depășească.

6.3.3. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanțelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică

7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați.

8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziție de către organizator)

9. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

9.1. Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la închiderea oficială a cursei.

10. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiția dacă aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informațiilor afișate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința participanților cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informațiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informații privind programul cursei.

10.4. Sunt de acord ca Asociația Prietenii Spitalului “Dr. Constantin Opriș” sa procedeze la colectarea și prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoționale și de informare derulate, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de către Asociație.